Từ điển Pháp-Tây Ban Nha

Tra cứu từ điển Pháp-Tây Ban Nha bằng cách nhập vào ô tìm kiếm từ tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Pháp bạn muốn tìm. Hãy dùng các công cụ lọc về ngữ pháp, vùng miền, văn phong, v.v... nếu bạn muốn thu hẹp phạm vi tìm kiếm.

Tra từ điển Pháp-Tây Ban Nha theo chữ cái đầu tiên

Tra từ điển Pháp-Tây Ban Nha tiện lợi bằng cách chọn các chữ cái đầu tiên và click vào từ tiếng Pháp bạn cần tra trong danh sách để xem chi tiết.

Hãy ủng hộ từ điển của chúng tôi bằng cách bình chọn cho các cặp từ ngữ dịch chính xác và đề xuất sửa hay xóa những cách dịch chưa thỏa đáng.

Cùng gia nhập cộng đồng những người yêu thích ngôn ngữ khác tạo nên từ điển online lớn nhất thế giới. Từ điển Pháp-Tây Ban Nha của chúng tôi chỉ có thể cập nhật và hoàn thiện nhờ sự đóng góp của bạn. Có rất nhiều cách dịch Pháp-Tây Ban Nha đa dạng tùy vào từ ngữ và hoàn cảnh sử dụng. Khi đưa ý kiến bổ sung vào từ điển, gợi ý của các bạn sẽ được xếp loại chưa duyệt trong kết quả tìm kiếm. Sau khi được 10 thành viên khác duyệt, nó sẽ được chính thức đưa vào từ điển.
Đăng kí tham gia để được cộng điểm khi đóng góp xây dựng nội dung, xếp hạng trong bảng xếp hạng thế giới cũng như thảo luận về hai ngôn ngữ tại forum Pháp-Tây Ban Nha.