Dịch từ "ripsua" từ Phần Lan sang Anh

FI

Nghĩa của "ripsua" trong tiếng Anh

volume_up
ripsua {động}

FI ripsua
volume_up
[ripsun|ripsunut] {động từ}

ripsua (từ khác: ripsiä)