Từ điển Nga-Đức

Cần dịch từ tiếng Nga sang tiếng Đức hoặc ngược lại? Chỉ cần nhập từ ngữ bạn muốn dịch vào ô tìm kiếm. Để xem các từ điển online khác, hãy tham khảo menu của bab.la. Nếu bạn muốn mở rộng kết quả tìm kiếm, hãy chọn các công cụ hỗ trợ tìm kiếm Web, hình ảnh hoặc Wikipedia.

Tra từ điển Nga-Đức bằng bảng chữ cái

Bạn hoàn toàn có thể tra từ điển bằng bảng chữ cái. Tham khảo danh sách các từ bắt đầu bằng các chữ cái mà bạn chọn rồi click vào một từ trong đó để xem các bản dịch trong từ điển Nga-Đức.

Bạn có thể cùng chúng tôi xây dựng nội dung từ điển bằng cách bình chọn và duyệt các từ và cách dịch mới do các thành viên của bab.la đóng góp gần đây. Nếu bạn không hài lòng với các cách dịch này, đừng ngại để xuất sửa đổi hoặc xóa chúng.

Đừng bỏ lỡ cơ hội cùng bab.la xây dựng từ điển online miễn phí tốt nhất. Chúng tôi mong được liên tục nhận được đóng góp của bạn để từ điển phát triển và hoàn thiện. Các từ ngữ được các bạn gợi ý bổ sung sẽ không xuất hiện ngay trong từ điển khi chưa được 10 thành viên khác bình chọn mà được xếp loại chưa duyệt trong kết quả tìm kiếm.
Bạn đã đăng kí trở thành thành viên của bab.la chưa? Hãy tham gia để được thưởng điểm trong nhiều hoạt động, ví dụ như bổ sung từ cho từ điển, và được xếp hạng trong bảng xếp hạng thế giới. Bạn còn có cơ hội trao đổi với các thành viên khác trong forum Nga-Đức để tìm hiểu thêm về 2 ngôn ngữ này.