Dịch từ "классификация" từ Nga sang Ba Lan

RU

Nghĩa của "классификация" trong tiếng Ba Lan

RU

классификация {từ giống cái}

volume_up
классификация (từ khác: апробация)
классификация
классификация