Dịch từ "классификация" từ Nga sang Ba Lan

RU

Nghĩa của "классификация" trong tiếng Ba Lan

volume_up
классификация [классифика́ция] {cái}

RU классификация
volume_up
[классифика́ция] {từ giống cái}

классификация (từ khác: апробация)
классификация
классификация