Dịch từ "наделить" từ Nga sang Anh

RU

Nghĩa của "наделить" trong tiếng Anh

volume_up
наделить [надели́ть] {động}

RU наделить
volume_up
[надели́ть] {động từ}