Dịch từ "вверять" từ Nga sang Anh

RU

Nghĩa của "вверять" trong tiếng Anh

volume_up
вверять [вверя́ть] {động}

RU вверять
volume_up
[вверя́ть] {động từ}