Từ điển Đức-Ý

Sử dụng từ điển Đức-Ý và điền từ tiếng Đức hoặc tiếng Ý bạn cần tra vào ô tìm kiếm để tra từ. Bạn cũng có thể tham khảo các từ điển online khác. Giói hạn phạm vi tra từ bằng các bộ lọc tìm kiếm tùy chọn vùng, văn phong, ngữ pháp và hạng mục để có kết quả như ý.

Tra từ điển Đức-Ý theo chữ cái

Muốn tra từ điển Đức-Ý nhưng lại không chắc từ đó đánh vần như thế nào? Đừng lo, hãy chọn một chữ cái dưới đây và xem danh sách các từ bắt đầu bằng chữ cái đó trong từ điển và click vào từ bạn muốn xem.

Hãy xem và giúp chúng tôi duyệt bản dịch các từ Đức-Ý do những thành viên khác của bab.la bổ sung tại đây. Nếu đồng ý với các bản dịch, vui lòng bình chọn. Nếu bạn nghĩ bản dịch chưa tốt, bạn có thể đề nghị sửa hoặc xóa.

Hãy chung sức cùng các thành viên khác xây dựng từ điển Đức-Ý online tốt nhất. Chất lượng từ điển của chúng tôi phụ thuộc vào sự đóng góp của bạn. Mọi từ ngữ được đóng góp đều xuất hiện trong kết quả tìm kiếm với mác chưa duyệt cho đến khi nhận được 10 bình chọn của người dùng khác và được cho vào từ điển chính thức.
Đăng kí tham gia vào cộng đồng bab.la và cùng thi đua với các thành viên khác nhận điểm thưởng trong các hoạt động như đóng góp từ mới và giành thứ hạng cao trên bảng xếp hạng thế giới. Nếu có bất kì thắc mắc gì về tiếng Đức và tiếng Ý, đừng chần chừ tham gia forum Đức-Ý.