Từ điển Đức-Thổ Nhĩ Kỳ

Nhập từ vào ô tìm kiếm để dịch từ tiếng Đức sang tiếng Thổ Nhĩ Kỳ hoặc ngược lại. Xem menu để chọn các từ điển khác. Chúng tôi có nhiều bộ lọc tìm kiếm theo ngữ pháp, vùng miền hay hạng mục để giúp bạn hạn chế phạm vi tìm kiếm.

Tra từ điển Đức-Thổ Nhĩ Kỳ theo chữ cái đầu tiên

Tra cứu với chữ cái đầu tiên và tìm từ tiếng Đức cần tra trong danh sách tương ứng. Click vào từ đó để xem các từ tương tự và đồng nghĩa trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Hãy giúp bab.la cập nhật từ điển bằng cách xem và duyệt các gợi ý bổ sung từ mới từ những thành viên khác. Bạn có thể bình chọn từ dịch hay hoặc đề nghị gỡ bỏ hay thay đổi các bản dịch chưa tốt.

Gia nhập cộng đồng chúng tôi để cùng hợp sức xây dựng từ điển Đức-Thổ Nhĩ Kỳ lớn nhất bằng cách bổ sung những cặp từ ngữ mà bạn biết. Những cặp từ ngữ do bạn đề xuất sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm với chú thích chưa duyệt đến khi được bình chọn bởi 10 thành viên khác và được nhập vào từ điển.
Đăng kí để nhận điểm thưởng cho bảng xếp hạng thế giới khi duyệt, đóng góp từ mới hay tham gia các hoạt động khác, đồng thời bạn có thể truy cập forum Đức-Thổ Nhĩ Kỳ để trao đổi và tìm hiểu thêm về hai thứ tiếng này.