Dịch từ "saure Mehlsuppe" từ Đức sang Ba Lan

DE

Nghĩa của "saure Mehlsuppe" trong tiếng Ba Lan

DE saure Mehlsuppe
volume_up
{từ giống cái}

1. ẩm thực

saure Mehlsuppe
volume_up
żur {đực}
saure Mehlsuppe

Cách dịch tương tự của từ "saure Mehlsuppe" trong tiếng Ba Lan

sauer tính từ
sauer trạng từ
Säure danh từ