Dịch từ "sakrilegisch" từ Đức sang Anh

DE

Nghĩa của "sakrilegisch" trong tiếng Anh

DE sakrilegisch
volume_up
{tính từ}

sakrilegisch

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Đức) của "Sakrileg":

Sakrileg