Từ điển Bồ Đào Nha-Đức

Bạn muốn dịch từ tiếng Bồ Đào Nha sang tiếng Đức hoặc ngược lại? Hãy điền từ ngữ bạn muốn dịch vào ô tìm kiếm. Bạn còn có thể tra cứu rất nhiều từ điển online khác trong menu của bab.la. Để có kết quả tìm kiếm như ý, hãy sử dụng các bộ lọc tìm kiếm theo văn phong, hạng mục, v.v...

Tra từ điển Bồ Đào Nha-Đức theo chữ cái

Tra cứu dễ dàng bằng bảng chữ cái. Chọn để tham khảo danh sách các từ bắt đầu bằng các chữ cái rồi bấm vào từ bạn cần tra để xem các bản dịch trong từ điển Bồ Đào Nha-Đức.

Bạn có thể cùng chúng tôi xây dựng nội dung từ điển bằng cách bình chọn và duyệt các từ và bản dịch mới do người dùng đóng góp gần đây. Nếu bạn nghĩ chúng chưa chính xác, bạn có thể để xuất sửa đổi hoặc xóa các bản dịch này.

Gia nhập cộng đồng bab.la và cùng chung tay tạo nên từ điển Bồ Đào Nha-Đức online miễn phí tốt nhất. Hãy giúp cập nhật từ điển này bằng cách bổ sung các từ ngữ hoặc cách dịch còn thiếu. Các từ ngữ bạn gợi ý bổ sung sẽ không xuất hiện ngay trong từ điển khi chưa được 10 thành viên khác bình chọn mà được xếp loại chưa duyệt trong kết quả tìm kiếm.
Thành viên đã đăng kí của bab.la sẽ được thưởng điểm trong nhiều hoạt động, ví dụ như bổ sung từ cho từ điển, và được xếp hạng trong bảng xếp hạng thế giới. Bạn còn có cơ hội trao đổi với các thành viên khác về cách dịch Trung-Anh mà bạn còn thắc mắc hoặc các chủ đề về ngữ pháp, từ vựng khác trong forum Bồ Đào Nha-Đức.