Dịch từ "sprecyzować" từ Ba Lan sang Nga

PL

Nghĩa của "sprecyzować" trong tiếng Nga

PL sprecyzować
volume_up
{động từ thể hoàn thành}

sprecyzować (từ khác: uściślić)
volume_up
уточнить [уточни́ть] {đtht}
sprecyzować (từ khác: zdeklarować się, określić się)
volume_up
определиться [определи́ться] {đtht (phản thân)}

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Ba Lan) của "sprecyzować":

sprecyzować