Dịch từ "يونانيّ" từ Ả Rập sang Anh

AR

Nghĩa của "يونانيّ" trong tiếng Anh

volume_up
يونانيّ [yūnāniyy] {danh}
EN
volume_up
يونانيّ [yūnāniyy] {tính}
EN
volume_up
يونان [yūnān] {danh}
EN

AR يونانيّ
volume_up
[yūnāniyy] {danh từ}

يونانيّ
volume_up
Greek {danh} (modern person)
This word comes from Greek.