Dịch từ "rabe" từ Anh sang Ý

EN

Nghĩa của "rabe" trong tiếng Ý

EN rabe
volume_up
{danh từ}

1. sinh học

rabe (từ khác: broccoli raab, rapini)
volume_up
friarielli {đực, nhiều}
rabe (từ khác: broccoli raab, rapini)
volume_up
broccoletti {đực, nhiều}

2. ẩm thực: "rapini"

rabe
volume_up
friarielli {chỉ nhiều} (cima di rapa)