Dịch từ "giant anteater" từ Anh sang Ý

EN

Nghĩa của "giant anteater" trong tiếng Ý

EN giant anteater
volume_up
{danh từ}

giant anteater (từ khác: antbear)

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "giant anteater":

giant anteater

Cách dịch tương tự của từ "giant anteater" trong tiếng Ý

giant danh từ
giant tính từ
Italian
anteater danh từ