Dịch từ "Anshan" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "Anshan" trong tiếng Việt

volume_up
Anshan {danh (r)}
VI
EN

Anshan {danh từ riêng}

volume_up
1. địa lý
Anshan
An Sơn {danh (r)}