Dịch từ "anonymous" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "anonymous" trong tiếng Việt

EN

anonymous {tính từ}

volume_up
anonymous
ẩn danh {tính}
anonymous
anonymous

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "anonymous":

anonymous
English