Dịch từ "annuity" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "annuity" trong tiếng Việt

EN

annuity {danh từ}

volume_up

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "annuity":

annuity
English