Dịch từ "annatto" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "annatto" trong tiếng Việt

EN

annatto {danh từ}

volume_up
1. "frmo tropical fruits pulp"
annatto
màu vàng đỏ {danh} (từ trái cây nhiệt đới)