Dịch từ "Ankara" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "Ankara" trong tiếng Việt

volume_up
Ankara {danh (r)}
VI

Nghĩa của "Ankara" trong tiếng Anh

Ankara {danh (r)}
EN
EN

Ankara {danh từ riêng}

volume_up
1. "capital of Turkey", địa lý
Ankara
Ankara {danh (r)} (thủ đô nước Thổ Nhĩ Kì)
Ankara
An-ka-ra {danh (r)} (thủ đô nước Thổ Nhĩ Kì)
VI

Ankara {danh từ riêng}

1. "thủ đô nước Thổ Nhĩ Kì", địa lý
Ankara (từ khác: An-ka-ra)
volume_up
Ankara {danh (r)} (capital of Turkey)

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "Ankara":

Ankara