EN

animals {danh từ}

volume_up
animals

Ví dụ về cách dùng từ "animals" trong tiếng Tiếng Việt

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

EnglishI am allergic to ____ [dust/furred animals]. Do you have any special rooms available?
Tôi bị dị ứng với ___ [bụi/lông động vật]. Ở đây có phòng nào thích hợp cho tôi không?

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "animal":

animal
animation
anime