Dịch từ "anilingus" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "anilingus" trong tiếng Việt

EN

anilingus {danh từ}

volume_up