Dịch từ "Anhui" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "Anhui" trong tiếng Việt

volume_up
Anhui {danh (r)}
VI
EN

Anhui {danh từ riêng}

volume_up
1. địa lý
Anhui
An Huy {danh (r)}