Dịch từ "angular" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "angular" trong tiếng Việt

EN

angular {tính từ}

volume_up
angular

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "angular":

angular
English