Dịch từ "Anglo-Saxon" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "Anglo-Saxon" trong tiếng Việt

EN

Anglo-Saxon {danh từ riêng}

volume_up
1. địa lý
Anglo-Saxon
Anglo-Saxon

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "Anglo-Saxon":

Anglo-Saxon