Dịch từ "anarchy" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "anarchy" trong tiếng Việt

EN

anarchy {danh từ}

volume_up
anarchy (từ khác: turbulence)

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "anarchy":

anarchy