Dịch từ "anarchist" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "anarchist" trong tiếng Việt

EN

anarchist {danh từ}

volume_up

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "anarchist":

anarchist