Dịch từ "anarchism" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "anarchism" trong tiếng Việt

EN

anarchism {danh từ}

volume_up

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "anarchic":

anarchic