EN

analogy {danh từ}

volume_up
1. triết học
analogy

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "analogy":

analogy
analog
analogous
analog computer
Những từ khác
English
  • analogy