Dịch từ "analog computer" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "analog computer" trong tiếng Việt

EN

analog computer {danh từ}

volume_up
analog computer
analog computer

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "analog computer":

analog computer

Cách dịch tương tự của từ "analog computer" trong tiếng Việt

analog danh từ
computer danh từ