EN

analog {danh từ}

volume_up
analog (từ khác: parity)

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "analog":

analog
analogy
analogous
analog computer