Dịch từ "anabas" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "anabas" trong tiếng Việt

VI
EN

anabas {danh từ}

volume_up
1. ngư học
anabas (từ khác: perch)
cá rô {danh}