Dịch từ "an honorary degree" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "an honorary degree" trong tiếng Việt

EN

an honorary degree {danh từ}

volume_up
an honorary degree

Ví dụ về cách dùng từ "an honorary degree" trong tiếng Tiếng Việt

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Cách dịch tương tự của từ "an honorary degree" trong tiếng Việt

an mạo từ
Vietnamese
degree danh từ