Dịch từ "amorous" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "amorous" trong tiếng Việt

EN

amorous {tính từ}

volume_up
amorous
đa tình {tính}
amorous
si tình {tính}
amorous (từ khác: vehement)
say đắm {tính}

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "amorous":

amorous