Dịch từ "amianthus" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "amianthus" trong tiếng Việt

VI
EN

amianthus {danh từ}

volume_up
1. khoáng vật học
amianthus (từ khác: asbestos)
amiăng {danh}