EN

american {tính từ}

volume_up
american
của Mỹ {tính}
american

Ví dụ về cách dùng từ "american" trong tiếng Tiếng Việt

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "American":

American
African American
American football