Dịch từ "ambo" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "ambo" trong tiếng Việt

EN

ambo {danh từ}

volume_up
1. tôn giáo

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "ambo":

ambo