Dịch từ "ambiguity" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "ambiguity" trong tiếng Việt

EN

ambiguity {danh từ}

volume_up
ambiguity

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "ambiguity":

ambiguity
ambiguous
English