Dịch từ "amazed" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "amazed" trong tiếng Việt

EN

amazed {tính từ}

volume_up
amazed
bỡ ngỡ {tính}

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "amazed":

amazed