Dịch từ "amateur" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "amateur" trong tiếng Việt

EN

amateur {danh từ}

volume_up

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "amateur":

amateur