Dịch từ "altimeter" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "altimeter" trong tiếng Việt

volume_up
altimeter [phys.] {danh}
EN

altimeter [phys.] {danh từ}

volume_up
altimeter