Dịch từ "alms" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "alms" trong tiếng Việt

volume_up
alms {nhiều}
EN

alms {số nhiều}

volume_up
1. Tổng quan
alms
2. cổ xưa
alms