Dịch từ "all-in-one" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "all-in-one" trong tiếng Việt

EN

all-in-one {tính từ}

volume_up
all-in-one
all-in-one
all-in-one
all-in-one

Ví dụ về cách dùng từ "all-in-one" trong tiếng Tiếng Việt

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Englishto sell all of one’s belongings

Cách dịch tương tự của từ "all-in-one" trong tiếng Việt

in giới từ
one tính từ
one số từ
Vietnamese
all danh từ
all đại từ
Vietnamese