Dịch từ "Albania" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "Albania" trong tiếng Việt

volume_up
Albania {danh (r)}
EN

Albania {danh từ riêng}

volume_up
1. địa lý
Albania (từ khác: Republic of Albania)
An-ba-ni {danh (r)} [lạc hậu]
Albania (từ khác: Republic of Albania)
Cộng hòa An-ba-ni {danh (r)} [lạc hậu]

Ví dụ về cách dùng từ "Albania" trong tiếng Tiếng Việt

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "Albania":

Albania
Republic of Albania
English