Dịch từ "alas!" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "alas!" trong tiếng Việt

EN

alas! {thán từ}

volume_up
alas!
chao ơi! {thán}
alas!
than ơi! {thán}