Dịch từ "aitch" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "aitch" trong tiếng Việt

EN

aitch {danh từ}

volume_up
Những từ khác
English
  • aitch