Dịch từ "airlift" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "airlift" trong tiếng Việt

EN

airlift {danh từ}

volume_up

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "airlift":

airlift
English