Dịch từ "air-to-air" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "air-to-air" trong tiếng Việt

EN

air-to-air {tính từ}

volume_up
air-to-air

Cách dịch tương tự của từ "air-to-air" trong tiếng Việt

air danh từ
to giới từ
Vietnamese