EN

AIDS [viết tắt]

volume_up
1. "Acquired Immune Deficiency Syndrome", y học

Ví dụ về cách dùng từ "AIDS" trong tiếng Tiếng Việt

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "AIDS":

AIDS
aid
aide
hearing aid