Dịch từ "ago" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "ago" trong tiếng Việt

volume_up
ago {trạng}
EN

ago {trạng từ}

volume_up
ago
cách đây {trạng}

Ví dụ về cách dùng từ "ago" trong tiếng Tiếng Việt

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

EnglishOver a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Hơn một thập kỉ trước, ... và ... đã bắt đầu tranh luận về vấn đề: liệu...
EnglishWe ordered more than thirty minutes ago.

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "ago":

ago
English